Stručni ispiti / 30. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, proljetni rok 2019.