Stručni ispiti / 20. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, jesenski rok 2022. na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine