Stručni ispiti / 26. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, jesenski rok 2020. na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine