Stručni ispiti / 3. studenoga 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022. O. Martinis