Stručni ispiti / 23. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2020.