Stručni ispiti / 28. ožujka 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, zimski rok 2023.