Stručni ispiti / 26. veljače 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, zimski rok 2021.