Stručni ispiti / 3. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, jesenski rok 2023.