Stručni ispiti / 15. studenoga 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije SŠ u Splitu, jesenski rok 2022.