Stručni ispiti / 8. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2024., O. Martinis