Stručni ispiti / 12. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2023. O. Martinis