Stručni ispiti / 22. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2022. O. Martinis