Stručni ispiti / 16. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2021. O. Martinis