Stručni ispiti / 28. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023. O. Martinis