Stručni ispiti / 23. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022. O. Martinis