Stručni ispiti / 30. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021. O. Martinis