Stručni ispiti / 29. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Zagreb, jesenski rok 2020. više savjetnice O. Martinis