Stručni ispiti / 26. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, zimski rok 2024.