Stručni ispiti / 10. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.