Stručni ispiti / 19. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, proljetni rok 2023.