Stručni ispiti / 10. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Splitu, jesenski rok 2023.