Stručni ispiti / 28. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije OŠ u Rijeci, proljetni rok 2021.