Stručni ispiti / 21. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka SŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.