Stručni ispiti / 6. svibnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike islamskog vjeronauka OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2024.