Stručni ispiti / 18. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020.