Stručni ispiti / 30. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio