Stručni ispiti / 16. ožujka 2021.

Stručni ispiti za pripravnike informatike SŠ u Splitu, proljetni rok 2021.