Stručni ispiti / 8. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio