Stručni ispiti / 11. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.