Stručni ispiti / 24. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ u Solinu, zimski rok 2023. za pripravnike Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije