Stručni ispiti / 18. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.