Stručni ispiti / 5. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike informatike OŠ na talijanskom jeziku u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.