Stručni ispiti / 23. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike informatike Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije, SŠ u Splitu, jesenski rok 2023.