Stručni ispiti / 19. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike informatike Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije, OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.