Stručni ispiti / 10. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika u Splitu SŠ, jesenski rok 2019.