Stručni ispiti / 31. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika SŠ u Splitu, jesenski rok 2023.