Stručni ispiti / 30. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika SŠ u Splitu, jesenski rok 2020.