Stručni ispiti / 24. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika SŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.