Stručni ispiti / 29. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika SŠ u Rijeci, jesenski rok 2020.