Stručni ispiti / 29. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba OŠ, jesenski rok 2023.