Stručni ispiti / 8. veljače 2019.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Varaždinske i Međimurske županije SŠ, zimski rok 2019.