Stručni ispiti / 9. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, jesenski rok 2019.