Stručni ispiti / 29. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike glazbene kulture OŠ u Rijeci, proljetni rok 2024.