Stručni ispiti / 28. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike glazbene kulture OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.