Stručni ispiti / 10. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike glazbene kulture OŠ u Rijeci, proljetni rok 2021.