Stručni ispiti / 3. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike geografije SŠ u Zadru, jesenski rok 2022.