Stručni ispiti / 11. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Zadru, nastavak proljetnog roka 2020.