Stručni ispiti / 4. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Zadru, jesenski rok 2021.