Stručni ispiti / 2. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Osijeku, proljetni rok 2023.