Stručni ispiti / 28. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Osijeku, proljetni rok 2022.